FORGOT YOUR DETAILS?

İş Güvenliği Hizmeti

İşyerlerinde; işin yapılması ile ilgili olarak oluşan tehlikelerden, sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak ve daha iyi bir iç ortam yaratmak için yapılan çalışmaları kapsar.

Bir işin yapılması sırasında bilinen veya bilinmeyen, öngörülen veya öngörülmeyen tehlikeler ve riskler söz konusudur. Bu tehlike ve riskler hem çalışanı, hem üretimi ve üretim araçlarını ve hemde çevreyi tehdit eder. Ortaya çıktığında da geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir.

İş Güvenliği Uzmanlık Hizmeti

İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği gereği İşletmenizin tehlike sınıfına göre işletmeniz için Casgem onaylı A, B, C sınıfı İş Güvenliği Uzmanlarını görevlendirmekteyiz.
Firmalara özel hazırlanmış iş sağlığı ve güvenliği çözümleri ile güvenlik standartlarının iyileştirilmesi amaçlanır. Bu doğrultuda kontrol ve denetlemeler, yönetim toplantıları, saha ziyaretleri ve dokümantasyon ve prosedür incelemeleri yapılarak gerçekleştirilir.
Hazırlanan detaylı rapor şu andaki uygulamaları iyileştirici pratik tavsiyeler ve ileriki faaliyetlerin denetlenmesi için önerilen modeller içerir. Böylece, verim, gelir ve kalitenin iyileştirilmesi, maliyetlerin kontrol edilmesi, devamsızlığın azaltılması, daha kaliteli iş sağlığı ve güvenliği programları, pozitif şirket kültürünün aşılanması ve hukuka uygunluk sağlanır.
İşyeri İş Güvenliği Uzmanlığı danışmanlığı vermekteyiz ve yönetmelikle yerine getirilmesi gereken çalışmaları tamamlamaktayız. Bu şekilde part time olarak alınan hizmet bünyede İş Güvenliği Uzmanı çalışmadan daha hesaplı olmaktadır.

Yapılan Çalışmalardan Bazıları;

İşyerinin iş sağlığı ve güvenliği eksiklerinin tespiti, raporlanması ve işverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili genel bir çalışma raporunun sunulması,
Periyodik ve Rastgele Denetimler Yapılıp Raporlanması,
İş güvenliği kurulunun oluşturulması ve kurul toplantısının gerçekleştirilmesi,
Acil durum ekiplerinin oluşturulması ve eğitimlerinin verilmesi,
Risk analiz ve değerlendirme çalışmalarının hazırlanması,
İş güvenliği prosedürlerinin ve İç Yönetmeliklerin hazırlanması,
İşyerine yönelik yıllık eğitim planlarının hazırlanması,
Kişisel koruyucularla ilgili kontrol ve denetimler,
Çalışma talimatlarının olup olmadığı (Makine kullanma talimatı, görev tanımları, iş tanımları)

" Keşke Dememek İçin, İş Güvenliği Kurallarına Uyalım."

TOP