FORGOT YOUR DETAILS?

Risk Analizi ve Değerlendirmesi

1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre, kapıcı, bahçıvan veya güvenlik görevlisi çalıştıran apartmanlar tüm işyerlerinin risk analizi yaptırma zorunluluğu bulunmaktadır. Güvennet OSGB, uzman ekibiyle yaptığı risk analiziyle işyeriniz için optimum güvenlik tedbirlerini saptar, kazaları minimum düzeyde tutar.

Risk Analizi, "İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi ve kontrol tedbirlerinin alınması amacıyla yapılması gerekli çalışmalar" olarak tanımlanır. 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre  Risk Analizi ve Acil Durum Planı'nı tüm işyerlerinin hazırlaması gerekmektedir.

Yasaya göre, kapıcı, bahçıvan veya güvenlik görevlisi çalıştıran apartmanlar da işyeri kapsamına girmektedir.

Kanun hükümlerine göre, apartmanda bir kapıcı çalışıyorsa apartman yöneticisi (yönetim kurulu) ve kapıcı risk değerlendirme ekibi olarak görev alacak. Uzmanlık isteyen konularda ise işyeri hekimlerinden, iş güvenliği uzmanlarından, ortak sağlık ve güvenlik birimleri gibi yerlerden yardım alınabilecek.

İşyerlerinde Risk Analizi ve Acil Durum Planı Formu'nu doldurmak sorumluların yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. Risk analizi raporu doğrultusunda gerekli önlemleri almak da zorunlu. Formlar apartmanlar gibi az tehlikeli işyerleri için 6, tehlikeli sınıfına giren yerler için 4, çok tehlikeli işyerlerinde ise 2 yılda bir yenilenmesi gerekmektedir.

" İş Güvenliği bir AYRICALIKTIR…"

TOP