FORGOT YOUR DETAILS?

Periyodik Sağlık Taraması

Periyodik Sağlık Muayeneleri -
İşçi Sağlık Taramaları (Tetkikleri) ve Kontrolleri

4857 sayılı İş Kanununun 86. maddesinde "Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak işçilerin işe girişinde veya işin devamı süresince en az yılda bir, bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı olduklarına dair muayene raporları olmadıkça, bu gibilerin işe alınmaları veya işte çalıştırılmaları yasaktır." denilmektedir.

MAR İSTANBUL OSGB, kadrosunda işyeri hekimleri ile çalışanlarınızın işe giriş muayeneleri veya çalışan işçilerin periyodik muayenelerini gerçekleştirmektedir. Periyodik muayenelerde gerekli akciğer filmi, odiometre, solunum fonksiyon testi ( SFT ), elektrokardiografi ( EKG ), otorefraktometre ile göz muayenesi, kan ve idrar tetkikleri ( hemogram, karaciğer enzimleri, sedimentasyon, kanda kurşun, idrarda fenol, TCA, protoporfirin, hepatit tetkikleri, vb. ), aşılama hizmetleri de (50 kişi ve üzeri firmalar için) mobil araç ve ekiplerimiz tarafından işyerinizde yapılmaktadır. Bu sayede işgücü kaybınız da önlenir.

Daha önce yapılmış risk analiziniz varsa buna uygun tetkikler, risk analiz yoksa sağlık danışmanlığı hizmetimizle uzmanlarımız tarafından belirlenen tetkikler önerilir ve mutabık kalınan tetkikler yapılır.

SAĞLIK RAPORLARI (Sanayi İşyerlerinde çalışanlar için Ağır ve tehlikeli işler Mevzuatına Uygun Sağlık raporu, İşe giriş ve periyodik sağlık raporları) Uzman hekimlerimiz tarafından ayrıntılı tetkikler sonucu verilmektedir.
Yılda 1 kez sağlık muayenelerinin gerçekleştirilip raporların yenilenmesi gerekmektedir.
4857 sayılı İş Kanunu'na göre yeni işe başlayan her çalışan mutlaka işe giriş muayenesi olmalıdır. İş ortamında oluşabilecek meslek hastalıklarının gelişimini izlemek için bu muayenenin yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde gelişen mesleki rahatsızlıkların sebebi belirlenemeyecektir. Bu kapsamda yapılacak işin niteliğine göre belirli riskler tesbit edilir ve işyeri hekiminin isteyeceği tetkiklerle birlikte işe giriş muayenesi yapılmalıdır. Ne iş yapacağı belirtilerek bu işi yapabilecek sağlık durumuna sahip olduğu raporda belirtilir.

MAR İSTANBUL OSGB, hem mobil sağlık tarama aracı hem de gezici sağlık ekipleriyle işe giriş muayenesi taleplerinizde yanınızdadır.

SAĞLIK TARAMASI NASIL YAPILIR?
Arayın, istediğiniz takdirde 48 saat içinde programa dahil ederek talebinizi gerçekleştirelim

1. AKCİĞER RADYOGRAFİSİ (GÖĞÜS FİLMİ ): Tozlu ve Dumanlı İşlerde çalışanlar için yılda 1 kere

2. SOLUNUM FONKSİYON TESTİ (SPİROMETRİ): Tozlu ve Dumanlı İşlerde çalışanlar için yılda 1 kere

3. İŞİTME DÜZEYİ TEST RAPORU (ODİYOMETRE): Gürültülü İşlerde Çalışanlar için yılda 1 kere

4. LABORATUVAR İNCELEMELERİ ( Kimyasal Madde ile üretim yapan işyerlerinde çalışan personel için )

a. Tam Kan Sayımı
b. Karaciğer Enzim Analizleri
c. Tam İdrar Analizi
d. Biyolojik sıvılarda ağır metal analizleri (Kurşun, Aluminyum vb.)
e. İdrarda Fenol Analizi f. İdrarda Hippürik Asit Analizi
g. İdrarda TCA (Triklor asetik asit) Analizi

5. GEREKLİ AŞILAR (TETANOS, HEPATİT V.B): İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı uyarınca gerekli olan koruyucu aşılar.
İşçilerin Periyodik Sağlık Muayeneleri, bu taramalarla tamamlandıktan sonra Periyodik Sağlık Muayenesi Raporu tanzim edilmektedir. İşçilerin periyodik sağlık raporları özlük dosyalarında düzenli olarak tutulmalıdır. Bu konudaki mevzuat hakkında bilgi sahibi olmak için uzmanlarımızla görüşebilirsiniz.

İş güvenliği ve sağlığı hayat kurtarır!...
TOP